Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2015:1094
Hoge Raad, 13/05860

Inhoudsindicatie:

Medeplegen diefstal. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:192. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, kan uit de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen, niet worden afgeleid dat verdachte een zodanige bijdrage heeft geleverd aan de diefstal van het navigatiesysteem dat van bewuste en nauwe samenwerking tussen verdachte en medeverdachten kan worden gesproken. Uit die bewijsmiddelen kan immers slechts volgen dat verdachte de auto bestuurde waarmee de daders zijn gevlucht. De HR heeft daarbij mede gelet op de relevante overwegingen m.b.t. medeplegen uit ECLI:NL:HR:2014:3474 (i.h.b. de afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid) en op het ontbreken van nadere vaststellingen en overwegingen m.b.t. een nauwe en bewuste samenwerking en gezamenlijke uitvoering tijdens de diefstal. De bewezenverklaring is derhalve niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug