Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

Jaargang RvdW

Volgnummer RvdW

RvdW

36.185 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
36.185 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 18-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummers:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Internationaal recht. Immuniteit van executie. Beslag onder private, door vreemde staat gehouden vennootschap die geen beroep kan doen op zelfstandigheid. Publieke bestemming beslagen...
Datum uitspraak: 18-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Aansprakelijkheid voor schade door optreden als adviseur bij investering. Vaststelling van de omvang van de schade. Eigen schuld en voordeelstoerekening.
Datum uitspraak: 18-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht; overeenkomstenrecht. Uitleg contractueel beding; Haviltexmaatstaf (art. 3:33 en 3:35 BW).
Datum uitspraak: 18-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Cassatieprocesrecht. Niet-ontvankelijkheid. Art. 30c lid 1 Rv; art. 407 lid 3 Rv. Procesinleiding niet ingediend langs elektronische weg. Geen advocaat bij de Hoge Raad aangewezen in...
Datum uitspraak: 18-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Bestuurdersaansprakelijkheid. Faillissement vennootschap. Onbehoorlijke taakvervulling door bestuur. Belangrijke oorzaak faillissement? Weerlegbaar vermoeden; art....
Datum uitspraak: 18-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Insolventierecht. Inbewaringstelling gefailleerde; art. 87 Fw. Proportionaliteit en subsidiariteit.
Datum uitspraak: 18-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Procesrecht. Verstekverlening. Art. 45 en 121 Rv. Betekening exploot door deurwaarder, zonder vermelding in het exploot van de woonplaats van verweerster omdat zij 'geheim adres' heeft...
Datum uitspraak: 18-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomstenrecht. Opschorting betalingsverplichting. Niet-nakoming verbintenis wederpartij? Opeisbaarheid? Art. 6:52 BW.
Datum uitspraak: 18-12-2020
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Uithuisplaatsing. Tijdelijk verblijf minderjarige bij in België wonende vader. Woonplaats minderjarige; art. 1.1 Jeugdwet. Verordening...
Datum uitspraak: 18-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige overheidsdaad. Intrekking btw-identificatienummer door Belastingdienst. Onrechtmatigheid? Schuld?

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature